Бүлгийн нэр 'Ерөнхийлөгчийн Сонгууль – 2009 он'

Ерөнхийлөгчийн Сонгууль – 2009 он

1 Аймаг/хот Жагсаалтад бичигдсэн Санал өгсөн Хүчинтэй Хүчингүй Нэр дэвшигч Дэвшүүлсэн субъект Авсан санал Тэмдэглээгүй Бүх нэр дарсан 1 Архангай 51468 37421   (72.71%) 36954   (98.75%) 467   (1.25%) Ц.Элбэгдорж АН 19143   (51.80%) 29 [...]