Бүлгийн нэр 'Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам'

МУНН-аас сонгуульд нэр дэвшигчид

Монголын Уламжлалын нэгдсэн намын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөл хуралдаж нэр дэвшигчдээ тодруулжээ. 2012 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлын 1 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралт д/д Тойргийн дугаар, нутаг дэвсгэрийн нэр Мандатын тоо Нэр дэвших [...]


Warning: Use of undefined constant skyali - assumed 'skyali' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ulsturmn/public_html/wp-content/themes/ulstur/archive.php on line 60

Warning: Use of undefined constant skyali - assumed 'skyali' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ulsturmn/public_html/wp-content/themes/ulstur/archive.php on line 62